tisdag 10 maj 2016

Du behåller din plats i kön...

 
Köerna till vård och behandling i Västra Götaland växer! På ett år har antalet patienter som väntat mer än tre månader ökat med över 3500, det är en nästan 30% ökning. Vi socialdemokrater är mycket oroade, patienter far illa under tiden de väntar. Om detta kan man läsa i bland annat dagens GP.

Idag debatterade jag och Jonas Andersson (L) väntetider till vård och behandling. Jonas har under hela förra mandatperioden kritiserat den dåvarande röd-gröna ledningen för att vi inte ger sjukhusen tillräckligt med pengar för att klara sin uppgift. Nu har Andersson (L) sedan oktober 2014 varit högste sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Det tar naturligtvis tid att en ny politik skall få effekt, men vi har också kunnat läsa om effekten av den moderatledda styrets politik i aviserade stängningar av vårdavdelningar, mottagningar kanske rent av nattakuten i Kungälv - här låter inte effekterna vänta på sig.

Så när jag ställde frågan idag fick jag egentligen svaret att nu avsätter de borgerliga och mp mer pengar till att KÖPA vård. Vi socialdemokrater ser att det ibland behöver köpas vård för att hantera sk puckelkostnader, tillfälliga toppar mm. Men lösningen på att fler hamnar i kö till vård som man har rött till ligger främst i att satsa på vår egen personal, använda våra egna operationssalar - inte att stänga!
 
Tyvärr kommer vi och jag antagligen få fortsätta ifrågasätta ledningen, att fortsätta vara en nagel i ögat på majoriteten - patienterna skall inte behöva vänta mer än nödvändigt! Lösningen ligger inte bara i mer resurser, men det är en viktig del! Den nuvarande majoriteten sätter bara plåster på en blödande pulsåder! 

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: PolitikIntressant,Gp1

måndag 25 april 2016

Västra Götalandsregionen - väldigt mycket bra men växande köer och sämre tillgänglighet

Nu har det moderatledda styret styrt i Västra Götaland sedan senhösten 2014. Tonläget då var att detta skulle vara den mest kompetenta ledningen för regionen. Tonläget före valet var väldigt blandat från de nu styrande partierna. Ägnar den vårsoliga dag åt lite reflektioner...

Miljöpartiet styrde tillsammans med oss socialdemokrater och (v) och valrörelsen ko att bli en kamp mellan röd-grönt å ena sidan och alliansen å andra sidan, dåvarande (fp) numera (L) hade under hala mandatperioden ägnat sig åt att kritisera varför köer inte blev kortare, vänta bara tills vi får styra... då skall det bli andra bullar! Moderaterna ångade på och sa att det inte är mer pengar som behövs, aldrig har regionen haft så mycket som nu!

Så tog man över, miljöpartiet skiftade fot, och blev snabbt grön-blå.
Moderaterna gick snabbt med på en skattehöjning, och (L) har numera inget annat svar på varför köerna växer ännu mer och tillgängligheten sjunker kraftigt - "det är en sossarnas fel" Man skulle ju önska att ett parti som haft fyra år på sig, och dessutom inte sällan var kraftfull i sin kritik hade nu ett och ett halvt år senare något mer att säga till patienter som väntar på operation "det är sossarnas fel" och "det är inte hur mycket pengar sjukvården får, utan hur man använder dem". Det blir lite extra tragiskt när Mp instämmer, som faktiskt var med och styrde förra mandatperioden också.

Just hur vi använder pengarna är självfallet viktigt, och där finns det alltid mycket att göra i en stor organisation som Västra Götalandsregionen. Men hur använder sig det moderatledda styret av pengarna. Jo man fattar beslut om stängningar av vårdcentraler, som kostar mångmiljonbelopp att avveckla. Man driver fram sk. Vårdval. Nu kommer vi strax få en politiskt skapas marknad för mödrahälsovård, inte för att mödrahälsovården har problem eller fungerar dåligt. Vår mödrahälsovård är i världsklass, utan för att ideologiskdogmatism styr. Det stora problemet är att erfarenheten visar att det är dyrt, kanske till och med väldigt dyrt. Senaste vårdvalet blev kanske 15-20% dyrare, vilket är många, många miljoner. I en tid med växande köer till våra sjukhus, då väljer man att lägga pengar på politiska högriskprojekt. Dessutom väljer man att frångå en tidigare tradition i västra Götalandsregionen att stora förändringar strävar vi efter breda politiska lösningar som håller över val.

Ganska mycket pengar landar i regionen på centrala konton, inte ute i verksamheten. man kan ju fundera om det beror på att man från grön-blå tänker att väljarnas minne är kort och att de styrs av plånboken. Vore det en stor överraskning om man inför valet 2018 går fram med en skattesänkning? Kommer väljarna accepterat stora privatiseringar, långa köer, sämre tillgänglighet - om man sockrar budskapet med en skattesänkning. jag tror Västra Götalänningarna är klokare än så.

Sedan är det naturligtvis så att inom Västra Götalandsregionen finns det oerhört mycket, det allra mesta faktiskt är bra fungerade verksamheter som finns där när du blir sjuk, om du åker kollektivt eller går på någon av våra fantastiska kulturverksamheter. Men vi måste kunna tala om både och.
Vårt senaste pressmeddelande:

Nedskärningar i sjukvården en
konsekvens av ett moderatlett styre

Den moderatledda majoritetens allt hårdare tumskruvar på vården, och då i synnerhet på sjukhusen, visar sig allt tydligare. Nyligen meddelade Skaraborgs sjukhus, SKAS, att man av besparingsskäl tvingas stänga medicinavdelningen i Mariestad. I dag är det Alingsås lasarett som meddelat sitt sparpaket, med nedläggning av reumatolog-, öron-näs- och hals- samt gynekologimottagning. Dessutom ska vårdplatser stängas och öppettiderna på akuten reduceras.
Sparpaketet ska också ses i ljuset av att sjukhuset begär att få behålla sina tilldelade resurser trots neddragningarna, för att klara målet.
Att nedskärningarna i såväl Skaraborg som Alingsås får konsekvenser för invånarna råder det ingen tvekan om. Avstånden ökar och tillgängligheten blir sämre.
Det här är en direkt följd och effekt av den moderatledda regionmajoritetens beslut, med de anorektiska ekonomiska villkor man satt upp för hälso- och sjukvården. I valet utlovades lugn och ro och ordning och reda. Efter valet höjde man skatten och har trots det försatt sjukvården i en beklämmande dålig sits. Istället för att ta sitt ansvar, förvalta skattemedel på bästa sätt och ge verksamheterna rimliga villkor bakbinder man sjukhusledningarna med orimliga villkor.
Vi socialdemokrater har hela tiden påpekat vilka konsekvenser denna ekonomiska politik kommer att få. Vi socialdemokrater är de första att beklaga att vi nu får rätt.
Ingen skugga ska i dag falla på sjukhusens styrelser. De är enligt lag skyldiga att följa beslut som fattats i regionfullmäktige, där moderater, liberaler, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister bildat majoritet under ledning av Johnny Magnusson (M). Ansvaret för den hårt ansträngda situationen på våra sjukhus ska helt tillskrivas den styrande moderatledda majoriteten.OBS: Citationstecknen symboliserar innebörd ej direkta citat...

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: PolitikIntressant,

tisdag 8 mars 2016

Det bästa av två världar...

Funderar en hel del kring kombinationen av mitt uppdrag som regionråd och mitt nya uppdrag ordförande i Göteborg & Co. Ju mer jag tänker på det ser jag väldigt många positiva effekter. Att utveckla Göteborg som destination samt utveckla hela vår region.

* Först kan man se att Göteborg är nästan en tredjedel av regionen, det som är bra för regionen är bra för Göteborg och det som är bra för Göteborg är bra för regionen. Om Göteborg utvecklas, utvecklas också regionen.

* Kombinationen för turismen att både kunna få storstadens liv och hela den mångfald som finns i Västra Götaland - naturvärden, kulturen och inte minst de historiska platserna. 

* Västra Götalandsregionen satsar hårt på forskning i framkant, inte minst inom hälso- och sjukvården, kombinerar man detta med Göteborg & Co omfattande arbete med konferenser och möten - ser man enkelt stora synergieffekter.

* Evenemangen som arrangeras inom stadens kluster - GotEvent med alla arenor, Liseberg med konserter - skapar inte bara tillväxt och jobb till människor - utan också naturligtvis upplevelser som inte minst kommer Vöstra Götalänningar till del.

Detta är bara några exempel, men jag hoppas kunna bidra till att öka samarbetet mellan staden och Västra Götalandsregionen kring att utveckla destinationen. I sammanhanget kan vara värt att poängtera att destinationen Göteborg i turistekoenomiska effekter genererar värden på ett år som överstiger 20 miljarder. Det är en viktig del av det välstånd som behövs för att kunna utveckla vår gemensamma välfärd - såväl inom kommunen som i Västra Götaland.fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: PolitikIntressant,

torsdag 25 februari 2016

Nytt spännande uppdrag!


"En av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka”

Med denna vision om Göteborg som resmål känns det fantastiskt roligt att kommunfullmäktige just beslutat att jag skall få ingå i styrelsen för Göteborg o Co. Dessutom som ordförande. Jag är väldigt glad att få förtroendet att arbeta med dessa frågor vid sidan av mitt uppdrag som regionråd i Västra Götalandsregionen. Bolagsstämman är fredag nästa vecka.

Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen, alla samarbetsparter, näringsliv, arrangörer, andra förvaltningar inom Göteborg, Västra Götalandsregionen få vara med och utveckla arbetet med Göteborg som resmål. Turismen är en av vårt lands viktigaste inkomstkällor, skapar jobb och tillväxt, samtidigt som det gör det möjligt för väldigt spännande upplevelser i Göteborg för oss som bor här. 

Som exempel kan nämnas att tillresta turister står för 40% av besöken på Liseberg, men dessa 40% står för 60% av inkomsterna. Man kan säga att det är på turisterna vi lever. Relativt nyligen ändrade Göteborg sitt ägande av bolag, det ledde till att Göteborg o Co numera är helägt av Göteborgs stad, dessutom äger bolaget i sin tur; Stadsteatern, Liseberg AB och GotEvent. Tanken är att samla mycket av det som gör Göteborg intressant som resmål i ett kluster. 

Men även om näringslivet inte längre är delägare så är samverkan och samarbetet mellan staden och näringslivet centralt för att lyckas med visionen, vi behöver helt enkelt varandra.

Jag hoppas framöver kunna säga mer, tar gärna emot dina idéer och tankar kring hur vi kan göra Göteborg till ett ännu bättre resmål för turister - och ger Göteborgarna än ännu bättre och hållbar stad att leva i.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: PolitikIntressant,

tisdag 29 december 2015

Tack för allt stöd, lycka till nu Ann-Sofie!

Igår meddelade valkommittén för socialdemokraterna i Göteborg att de föreslår Ann-Sofie (Soffan) Hermansson till ny kommunstyrelseordförande för Göteborg. Jag hade naturligtvis hoppats att de skulle föreslagit mig, men om jag skall bli omsprungen av någon i detta race så är det Ann-Sofie.

Jag har just tagit del av hur nomineringarna, och jag är överväldigad, näst flest förstahandsnomineringar! Fantastiskt roligt att så många uttryckt sitt förtroende för mig och min förmåga att axla detta ansvar. Tack till alla er som visat att ni tror på mig!

Att vi socialdemokrater genomför detta val under helt nya former har varit en fantastisk erfarenhet. Stämningen mellan oss kandidater har varit god, många människor har spontant kommit fram och velat uttrycka sitt stöd, fråga och diskutera politik - just detta som är en av de saker som jag älskar med att vara förtroendevald - samtalen med människor om viktiga ting! Tack för att jag fått vara med i denna resa! Jag kommer inte att stå till förfogande i en eventuell omröstning, utan hoppas att de som stöttat mig röstar efter eget huvud - om det blir omröstning lägger jag min röst på Soffan!

Jag är helt övertygad om att Soffan kommer göra ett strålande arbete, kanske lite små skillnader mot vad jag hade gjort, annan ton, annat sätt - men likväl ett strålande arbete!

Framtiden möter vi tillsammans Soffan, du (om du blir vald den 18:e) som KSO och jag som regionråd. Jag kommer göra mitt yttersta för att vi tillsammans med många andra når en valseger 2018 för ett jämlikare och sammanhållet Göteborg!