onsdag 14 september 2011

Angereds Närsjukhus inte hotat, (fp) skrämmer Angederedsborna.

I såväl Gp som Gt har Jonas Andersson hävdat att den budget som (s), (v) och (mp) lagt till nästa veckas regionfullmäktige innebär att Angereds Närsjukhus skjuts på framtiden. Vilken grund har han för ett sådant påstående. Jo, i budgeten framgår att den politiska ledningen inser att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats så inbesteringstakten 2012 får minska något, från ca 2,2 miljarder till ca 2 miljarder. Ingenstans står det att Angered därför skall skjutas på framtiden. Detta är istället Skrämselpropaganda. Intressant är att allianssystern Christina Jonäng (c) istället hävdar att det är investeringar i Trollhätteområdet som får stå tillbaka.

I sak är det så att -200 miljoner minskar investeringsutrymmet en del. Men den som läser hela (s) (v) och (mp) budget förslag ser att inriktningen är tydlig mot en sjukvård där resurserna i större utsträckning idag skall styras dit behovet är störst. Det skrivs uttrycklige att hela resursfördelningsmodellen skall ses över så att den bättre fördelar resurserna efter behov. Dessutom görs det specialsatsningar direkt mot Angered som en en följd av den ojämlika hälsan.

Att ANS skulle skjutas på framtiden, när denna budget sannolikt är den budget som tydligast pekar ut den ojämlika hälsan som en av regionens största utmaningar, sedan region bildades, är närmast löjeväckande. Nej Jonas, ta debatten om sakförhållanden istället för att skrämmas och ta billiga poänger.

Om någon nu tvekar, så vill jag vara tydlig: jag kommer aldrig att medverka till att Angereds Närajukhus skulle strykas, det är jag övertygad om gäller hela regionfullmäktige. Tja, kanske skulle Sd tycka det var ok...

Gt, Gp
gp
Gt2