fredag 30 september 2011

Valde du fel för dina barn?

De senaste dagarna har vi kunna följa utvecklingen runt Fredens skola, en skola som fick så svidande kritik att skolinspektionen stängde skolan rekordsnabbt. Detta är en friskola som drivs av ett privatägt aktiebolag, personerna bakom denna skola står också bakom en enskild förskola i Angered.

Som stadsdelspolitiker har vi ett ansvar för alla barn som bor i stadsdelen, oavsett om de går i våra egna kommunala verksamheter eller någon annanstans. Problemet är att även om stadsdelen/kommunen betalar för verksamheten för våra barn har man i inget inflytande över verksamheten, det är till och med så illa att vi knappt har möjlighet till insyn.

Jag tycker att det dags för en ordentlig diskussion om på vilket sätt samhället utövar insyn och styrning över skola och förskola, oavsett associationsform eller huvudman. jag är helt säker på att föräldrarna till barnen på "Fredens skola" utgick ifrån att den verksamheten var minst lika bra som alla andra skolor. Eftersom vi har skolplikt och det är samhället som betalar för verksamheten. Man skulle kunna säga att alla gemensamt finansierade verksamheter i någon mening fått en kvalitetsstämpel.

Men... det stora problemet är att samhället har så lågt ställda krav på skolornas huvudmän och verksamheten att det faktiskt är möjligt att VÄLJA FEL! Dessutom står kommunerna där med ansvaret dag ett, om en skola lägger ner för att den inte är tillräckligt lönsam, går i konkurs eller som i detta fallet är så katastrofalt dålig att de lågt ställda kraven ändå inte möts! Då skall kommunen stå där med en plats för varje elev. I fallet med fredens skola har alla erbjudits plats, dessutom upptäcktes bristerna så tidigt att mycket återstår av terminen, så barnen kan förhoppningsvis komma i kapp.

Några ganska enkla krav på skolor som jag tycker man skall ställa:
  • öppenhet och offentlighet, inte minst ekonomiskt
  • krav om meddelarfrihet för all personal
  • krav om kringverksamhet som skolhälsovård, syo verksamhet, gympasalar mm.
  • krav på behöriga lärare
  • tydligt ansvar för huvudman, pedagogiskt och ekonomiskt.

Låt inte ideologiska skygglappar hindra att barnens bästa kommer först. Självklart skall man som elev och förälder kunna välja skola, man skall också kunna välja mellan huvudmän. Men utan tydliga krav kommer svenska skolsystemet fortsätta vara en gödkalv för riskkapitalbolag vinstgiriga individer, med våra barns framtid som insats och vinstregulator...

Vill man se hur skolan presneterar sig själv kan man ju läsa här.

GT, GT2, GP, GP2Aftonbladet, SR, SVT, Nyheter24


Andra bloggar om samma sak:
Anna Helena Rudberg, Petterssons

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,