tisdag 11 september 2012

För mycket och för lite resurser i hälso och sjukvården.

Hälso- och sjukvården har för mycket resurser!

Hälso- och sjukvården behöver mer resurser!


Båda dessa meningar är riktiga på sitt sätt. Vi som i Västra Götalands Regionen arbetar med sjukvårdens organisation, innehåll och finansiering behöver utgå från bägge!

För mycket resurser
- Idag läggs hundratals miljoner årligen på hyrläkare
- resurser läggs på att hålla verksamheter igång för ett fåtal patienter - där medicinska skäl egentligen talar för att verksamheten borde finnas på någon annanstans.
- med standardiserade metoder finns möjligheten att frigöra hundratalsmiljoner.

Mer resurser behövs.
- överbeläggningar sker dagligen.
- stora skillnader i hälsa, människor dör i bot- och behandlingsbara sjukdomar, inte minst i områden med stor fattigdom.
- fortfarande väntar många på vård och behandling

Även om alla resurser ovan frigörs tror jag att vi kommer behöva öka den gemensamma finansieringen av Hälso- och sjukvården. Om man skall prioritera detta, måste skattebetalarna kunna känna förtroende för att vi faktiskt använder resurserna klokt och effektivt.

Men några saker som vi gemensamt måste bli bättre på är:

@ Se behoven - inte efterfrågan, de är två skilda saker!

@ Våga se till helheten, hela regionen skall leva- men allt kan inte finnas överallt!

@ Våga ifrågasätta befintliga metoder och verksamheter!
fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,
bloggarompolitik.se