torsdag 17 oktober 2013

Bättre äldreomsorg JA tack, marknadslösningar NEJ tack

Så samlas moderaterna till stämma. En stämma som bl.a. kommer diskutera om LOV (lagen om valfrihet) skall bli obligatorisk. Vet du inte vad LOV egentligen är kan du läsa mina tidigare inlägg här.

Argumenten från flera moderater att tvinga kommuner att införa LOV, en lag som innebär att privata vårdgivare ges rätten att etablera sig vart DE vill och utföra kommunala tjänster, är att dålig kvalitet försvinner eftersom brukarna röstar med fötterna. Dåliga leverantörer får helt enkelt inga kunder.

Nu har då forskning konstaterat att så inte är fallet, man konstaterar bl.a.

- Vi har inte hittat någonting som visar på att den skulle var bättre i Sverige och Finland, där man har mycket mer privat äldreomsorg, än i Danmark och Norge där en mindre del av äldreomsorgen sköts i privat regi, säger Marta Szebehely. Det är framför allt Norge som valt en annan väg.

Det man däremot konstaterar är att valfrihet vad gäller VEM, vilket bolag som utför istället ökar risken för ojämlikhet;

Valfriheten innebär också en risk för ojämlikhet visar brittisk forskning. Den som är stark, välutbildad och har har råd eller har driftiga anhöriga, kan leta upp ett bra privat alternativ, där man också via RUT kan köpa tilläggstjänster som extra städning och på så vis för en riktigt bra omsorg.

För mig är det uppenbart att det viktigaste i fråga om äldreomsorgen inte är vem eller vilket bolag som utför den, utan VAD som görs med vilken kvalitet och att den enskilde kan styra innehållet. Som vi gör i Göteborgsmodellen.

Läs mer om detta på SVT.

Här är några exempel på hur man driver på för fler marknadslösningar...
Norrbotten, Göteborg,


SvD, Expressen,fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

tisdag 3 september 2013

Vård efter behov - inte produktionskostnader eller efterfrågan

Inför budget 2015 ser det ut som att Västra Götalandsregionen inför en ny resursfördelningsmodell. Det låter kanske inte så spännande. Eller för den delen särskilt kul. Men likväl är det viktigt.

Även om den nu föreslagna modellen inte innebär särskilt stora omfördelningar mellan områden i Västsverige, så innebär den en ny princip.

Tidigare resursfördelningsmodeller, också den vi har nu, bygger på många mer eller mindre komplexa statistiska underlag. De bygger på historiska data, ofta minst två-tre år gamla konsumtions siffror. En konsumtion som dessutom bygger i stor utsträckning på VART man kan få sjukvård - den som bor nära ett sjukhus kommer statistiskt oftare att använda det.

Dessutom har detta stelbenta system rent praktiskt fungerat som hinder för satsningar som tex Angereds Närsjukhus, sådana satsningar har kommit till TROTS resursfördelningsmodeller och ersättningssystem. Alla vet att hälsan är extremt ojämlik i vår region, men inget system har funnits för att motverka eller jämna ut denna skillnad.

Eller om man så vill så har sjukvårdens resurser gått till de sjukhus som finns, för att finansiera verksamheten som finns där - helt utan hänsyn till om det finns hela områden/grupper som inte nås av sjukvården. Det gamla systemet har varit extremt konserverande. Mer av samma och på västfronten intet nytt.

Nu föreslås istället ett system som bygger på tre faktorer.
 • befolkningen, ålder kön med peng för den genomsnittliga kostnaden för den gruppen i västragötaland. Uppdateras årligen.


 • Glesbygd, viss kompensation till de 25 minsta kommunerna för att upprätthålla miniminivå lokalt.


 • Socioekonomi arbetslöshet och låginkomst i segregade områden. De 20% mest välsituerade områdena avstår lite till de 10% mest segregerade områdena.


 • Förvisso är det bara 1,5% av resurserna som går till de mer segregerade områdena, men samtidigt har primärvården en separat finansiering och i den modellen finns fler faktorer som styr för att minska ojämlikheten i hälsa.

  Denna modell är ett blygsamt steg i rätt riktning, men framförallt ökar rörligheten och fokus läggs på människors behov.

  fredag 30 augusti 2013

  Att utvecklas

  Funderar ibland över varför jag tycker att kampsport är så bra träning, särskilt när man allt som oftast måste förklara sig för andra.

  Min Ju-jutsu träning handlar om så många saker. Det mest självklara är motionen och självförsvars biten. Men för mig betyder filosofin bakom oerhört mycket också.

  Dels att träningen faktiskt syftar till att vi aldrig skall behöva använda det vi lärt. Dels att sökandet efter att ständigt utvecklad och växa. Att lära och förstå.

  För mig blir varje möte i dojon (träningslokalen) en ny möjlighet att möta andra och lära av och med dem. Inte helt långt bort från min vardag i folkbildningen.

  Efter nu snart sex år av träning märker man allt tydligare att det sitter i detaljerna, i den lilla nyansen. Den kunskapen har man nytta av i livet utanför dojon.

  Så till dig som tvekat, undrat eller för den delen är skeptisk... Kom och pröva. Välkommen till ronin eller någon annan klubb  - Posted using BlogPress from my iPhone

  söndag 7 juli 2013

  Sahlin borde ha säkerhetsskydd

  Under Almedalsveckan slogs nyheten upp att Mona Sahlin förföljdes av nynazister. Situationen blev hotfull. Mona har inget personskydd.
  Idag ingår inte Mona i det som kallas statsledningen, därför har Säpo ingen roll i att skydda henne. Det är ju en enkel matematik - avgått, ja då finns inget att skydda kvar... Jag tycker det är orimligt! Säpo borde ha uppdraget att skydda tidigare medlemmar av statsledningen!
  Demokratin behöver frispråkiga politiker , politiker som väcker känslor. Om man riskerar hot eller värre när man lämnar sitt uppdrag - då riskerar man tystna!
  Säpo kan personskydd. Den öppna polisen är varken utbildade eller utrustade för uppdraget.
  Det är effektivare att en myndighet har ansvar för det som har med statsledningens skydd att göra.

  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se
  - Posted using BlogPress from my iPhone

  Location:S:t Göransgatan,Gotland,Sverige

  tisdag 2 juli 2013

  20 år senare

  Så var man på plats!
  Efter nästan 20 år som politiskt aktiv vara fler än 10 på heltid så är man på Almedalsveckan. Första gången.

  Börjar kunna lyfta blicken bortom vimlet av folk, organisationer, företag, journalister, wannabes, föredettingar, kändisar - här finns nog allt och mycket mer som hör till politiken.
  Har hunnit med sex olika seminarier, ett antirasistiskt mingel och förbereder just nu första seminariet där jag skall medverka. VSAF om folkbildning som gör skillnad.
  Imorgon blir det ett seminarium om vad vi gör för att minska den ojämlika hälsan.
  Två seminarier bland kanske tusen, men jag är stolt och glad ändå!

  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se


  - Posted using BlogPress from my iPhone

  Location:Hamngatan,Visby,Sverige

  måndag 8 april 2013

  Vårt kontrakt med Dig! Framtidskontraktet

  1 sid August Palm egen text
  Hvad vilja socialdemokraterna? Så hade texten kunnat heta. Men nu heter den Framtidskontraktet. Det är vår politik sammanfattad på knappt 30 sidor.

  Jag är stolt över att ha varit en del av att ta fram detta kontrakt. Här lägger vi socialdemokrater fast inriktningen för den kommande mandatperioden.

  Att vi verkligen tar oss an uppgiften att pressa tillbaka arbetslösheten är det viktigaste. Vi vet att varje människa som inte får bidra är ett slöseri. Vi vet att det är förödande för en människa att inte känna sig behövd! Vi vet arbetslösheten inte bara påverka den enskilde utan hela hennes omgivning och samhället i stort!

  Framtidskontraktet hanterar de kanske viktigaste frågorna inför de kommande valen! Ekonomin växer när människor växer.

  Vad krävs då för att detta skall bli verklighet?

  • Det kräver en politik för att skapa fler jobb.
  • Det kräver investeringar i skolan och utbildningen.
  • Det kräver en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd.
  • Och inte minst kräver det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen.
  Läser man sedan varje del av framtidskontraktet så kommer Du nog att se att vi socialdemokrater ser dagens samhällsproblem, vi tar dem på allvar, och vi har idéer om hur vi skall lösa dem!

  När jag kandiderade till kongressombud, lyfte jag upp den ojämlika hälsan som en av de viktigaste frågorna. Tillsammans med många andra lyckade vi förtydliga politiken på dessa områden. Vi socialdemokrater inser att denna utmaning kräver samordning från nationell nivå, en samordning som spänner över många olika politik områden, som svar på detta framgår av Framtidskontraktet:

  Vi (socialdemokrater) vill tillsätta en nationell kommission för jämlik hälsa för att åtgärda de stora och växande folhälsoklyftorna i vårt land.


  Själv är jag extra glad att kongressen beslöt att göra tillägsegregation till framtidskontrakt, detta blev en av de prioriterade punkterna i vår politik för välfärden. Se mitt inlägg i debatten om detta här.
  g om


  Läs gärna mina tidigare inlägg:
  Votering - hur gick kongressen
  En ny socialpolitik efterlyses
  Jobbpolitiken
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3, AB3, AB4, Expressen1, DN4, SvD2, Svt, SVT2, SvD3, GP4, AB5, DN4, SvD4, GP5, GT1  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  söndag 7 april 2013

  Efterlyses: En ny samlad socialpolitik!

  Idag kan vi mycket mer än tidigare om vad som avgör en människas livsbetingelser. Varför går det bra för de flesta men väldigt illa för allt för många. På enskilda områden inom ramen för socialpolitiken har vi idag många bra insatser.

  Det som fattas är helhet!

  Vi behöver se över den svenska socialpolitiken så att vi inte missar just helheten. Punktinsatser på detta område riskerar bli onödigt kostsamma och otillräckliga för att sammanhang saknas. Bra missbruksvård hjälper inte om boendestöd falerar, bra sätt att upptäcka barn som far illa är gott - men om stödet till familjen uteblir så är det bortkastat.

  På förslag av bl.a. göteborg, genom motion J181, beslöt socialdemokraterna att ta fram ett nytt socialpolitiskt handlingsprogram. Att det görs så att folkrörelser och expertis ges möjlighet att bidra.

  Det blir en bra grund för det kommande valet, att vi som parti till valet 2014 tar fram en samlad socialpolitik!

  Jag är glad för stödet runt om i landet för denna i denna viktiga fråga.
  Läs gärna mina tidigare inlägg:
  Votering - hur gick kongressen
  Jobbpolitiken
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  Följ kongressen direkt på DN
  Aftonbladet1, Aftonbladet2,

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3, AB3, AB4, Expressen1, DN4, SvD2, Svt, SVT2, SvD3, GP4, AB5  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se
   

  lördag 6 april 2013

  Votering!!

  Votering är begärd, och skall verkställas!

  Kanske är dessa ord bland de viktigaste i en politisk rörelse. Så här näst sista dagen av socialdemokraternas partikongress kan jag inte låta bli att reflektera över vilken fantastisk process detta är.

  Under mer än ett år har arbetet pågått. Det har bedrivits studiecirklar, hållits möten, motioner författats, förslag skrivits, remisser skickats, bloggar, seminarier... ja listan är lång. Det är tusentals partikamrater i hela landet som tillsammans lagt ner många tusen timmar på att forma framtidspartiet socialdemokraterna.

  När kongressen väl samlades i onsdags hade vi nästan 2000 motioner att ta ställning till och ett antal olika dokument, ett nytt partiprogram och ett framtidskontrakt, är kanske de båda viktigaste.

  Även under kongressen sker samtalet, debatten, diskussionen överallt. I temagrupper, i plenum, i korridorer, på facebook. Det är ett otroligt engagemang, glöd och inte sällan djupa känslor! Drygt halva beslutsfattandet är nu avklarat. Väldigt många kloka synpunkter har inarbetats i redan kloka förslag, i några fall går det till votering och det är de 350 valda ombuden som då avgör vilket ställningstagande socialdemokratin gör. Jag är stolt över att ha fått förtroendet att vara ett av 13 ombud från Göteborg.

  Min känsla så här långt är att vi som samlats verkligen bestämt oss, vi har bestämt oss för att på allvar visa att socialdemokratin är framtidens parti.
  • vi ser samhällsproblemen i arbetslöshet, klyftor, segregation mm
  • vi har idéer för hur vi kan utveckla samhället tillsammans
  • vi vill ta ansvar i Regeringsställning
  • vi tror på politikens möjligheter att styra utveckling
  Jag är helt övertygad om att svensk socialdemokrati går starkare ur denna kongress! Vi är ett stort parti med kraften hos många, många kloka människor i hela landet! Denna kraft visar sig kanske som tydligast just på Kongress!

  Men på måndag har vi voterat klart! Då börjar valarbetet! Då skall vi visa att vi vill göra skillnad på riktigt, därför skall vi vinna - kyrkoval, EU val och det stora valet september 2014. Det är möjligt tillsammans!
  Läs gärna ledaren i dagens Arena  Läs gärna mina tidigare inlägg:
  Jobbpolitiken
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  Följ kongressen direkt på DN
  Aftonbladet1, Aftonbladet2,

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3, AB3, AB4, Expressen1, DN4, SvD2, Svt, SVT2, SvD3, GP4, AB5  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se
   

  fredag 5 april 2013

  Nej till vinst i välfärden - ja till mångfald och valfrihet

  Välfärden finns för de människor som behöver den. Inte för riskkapitalister eller profitjägare. Kring detta är vi eniga i socialdemokratin. Vi är det parti som tydligast står för ordning och reda i välfärden.

  Den senaste tiden har vi diskuterat problemet att miljardbelopp av våra gemensamma skattemedel hamnat i på konton i andra länder istället för att gå till fler lärare eller fler händer i vården. Detta har av många målats ut som en fråga i vilken vi socialdemokrater skulle vara starkt splittrade, har varit fel. Om detta skrev jag tidigare här.

  Moderater gillar kapitalister i välfärden
  Den stora konflikten i svensk politik går snarare mellan oss socialdemokrater och regeringen som inte tycker att det finns något problem med vinstintresset som drivkraft i välfärden. Media har naturligtvis inför kongressen fokuserat på vad vi socialdemokrater skall landa i för beslut. Med rätta - vi är det parti som tänker ta över styret av Sverige 2014. När vi nu har satt ner foten hoppas jag att media fortsätter belysa frågan - men där frågan till regeringens kapitalkramare som ställs framför kameran och får svara på - Är det inte ett problem att skattemiljoner hamnar i skatteparadis?

  Vinsten begränsas
  Vinsten begränsas i vårt förslag till beslut, vår politik! Läs hela här:


  För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas. Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet. Sammantagna ska våra förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.

  Detta visar att inte vinstintresset skall styra, men vi ser en betydelse av att hittat ett sätt som vi tror fungerar.

  Elever och patienters rätt att välja slår vi vakt om - men skolföretag och vårdgivare skall INTE få välja elever eller patienter.

  Vi tar strid för välfärd och människor
  Jag är stolt över att tillhöra en rörelse som vågar ta sig an politiska frågor som är svåra och utmana starka krafter (kapitalägarna). Som förmår att komma fram till ett beslut som inte går förbudens väg, som inte raserar befintliga system utan med klokskap hittar lösningar som fungerar.

  Vi vill inte förbjuda företag att driva välfärdsverksamheter! Olyckskorpar kan sluta kraxa nu!

  Vi tillåter inte att välfärdens resurser försvinner ut ur systemet, vi hindrar vinstutdelning på bekostnad av kvaliteten! Olykskorpar kan sluta kraxa nu!

  Vi står upp för välfärden, vi står upp för människors rätt att få ta del av välfärden. Vi parar ihop hög kvalitet, innehåll och möjligheten att välja för den enskilde.

  Detta beslut gör att vi i valet 2014 kan få ett ideologiskt val. Ett val där vi står upp för människors rätt till en god välfärd - som vi ställer mot moderater och andra borgerliga partiers politik där människor är handelsvaror och där lönsamheten skall vara god


  vi kan ta fram valmaterialet från omvalet i Västra Götaland 2011, för här är skillnaden!

  Läs gärna mina tidigare inlägg:
  Jobbpolitiken
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  Följ kongressen direkt på DN
  Aftonbladet1, Aftonbladet2,

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3, AB3, AB4, Expressen1, DN4, SvD2, Svt, SVT2  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  Tydlig politik för fler jobb!

  Ett av kongressens viktigaste beslut nu fattat. Beslutet om framtidskontraktet om:

  Jobben är grunden för allt!

  Allt för ofta i den allmänna debatten hörs uttryck som att: - Ni (alltså S) har inga förslag.-  Ni säger inget.
  Men denna kongressen har på område efter område visat att Socialdemokratin har förslagen för framtiden, vi har idéer om hur Sverige kan växa sig starkt, vi har politiken för framtiden.
  Vår plan för fler jobb bygger på några grundläggande strategier:
  • Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå
  • Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
  • Sätt innovation i centrum
  • Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och låt allas framgång bli hela Sveriges framgång – ökad jämlikhet och jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb.
  • Att bygga in mer kunskap i svenska varor och tjänster är en grundförutsättning för fler jobb och tillväxt. Det kräver en bättre förskola, grundskola och gymnasieskola, en utbyggd högskola, arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning samt investeringar i kompetensutveckling, spetskompetens och forskning.
  En annan viktig del av jobbpolitiken är 90 dagarsgarantin för unga, ingen skall behöva vänta på att få stöd, utbildning eller praktik. Varje ung som går i sysslolöshet är ett misslyckande för ett samhälle, dessutom ett gigantiskt resursslöseri.

  427000 människor går idag arbetslösa, vad gör den moderatledda regeringen? Just ingenting, tre möten i rad i Riksdagens arbetsmarknadsutskott ställs in. Varför? Regeringen har inga förslag!


  När människor kommer i arbete växer människan, liksom samhället i stort!

  Läs gärna aftonbladet om var arbetslöheten är som värst.

  I SvD pekar bl.a. Stefan Löfven på viktiga frågor för att skapa jobb

  Läs gärna mina tidigare inlägg:
  Vi vann!! Seger för Göteborgsförslag
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  Läs gärna Högberg om Lagom, Sonja om vinst i välfärden, Anneli H om tänder en del av kroppen?
  Läs Göran Johanssons debatt artikel om systemskifte i GT

  Följ kongressen direkt på DN
  Aftonbladet1, Aftonbladet2,

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3, AB3, Ab4, Ab5, DN4, Gp5, Expressen, Expressen2,  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

   
   
   

  torsdag 4 april 2013

  Tydligare från (s) om segregation och den ojämlika vården. - Göteborg fick igenom förslaget!

  Efter två timmars temagrupp och en och en halv timmes diskussion i plenum (stormötet) har förlaget till text om välfärden, med stort fokus på sjukvården.

  Från Göteborgs sida drev vi bl.a. frågan om att segregation och den ojämlika hälsan som följer av den, ställer krav på mer resurser och andra arbetssätt. Vi drev också frågan om att stärka tillgången på tandvård, särskilt för de unga.

  Vi med hjälp av många andra fick in många tydligare skrivningar i vårt framtidskontrakt. Den kanske viktigaste är

  "Vi vill tillsätta en nationell kommission för jämlik hälsa för att åtgärda de stora och växande folhälsoklyftorna i vårt land."

  Idag är klyftorna i hälsa monumentala. skillnaden bara i Göteborg vad gäller förväntad medellivslängd för en pojke skiljer det 8,5 år mellan olika delar av staden. Ja du läste rätt! ÅTTAOCHETTHALVTÅR! Det är oacceptabelt!

  Efter omröstning lyckades vi få igenom yrkandet om segregationen. Jag stolt och tacksam för kongressens stöd! Så här lyder numera en av socialdemokraternas prioriterade punkter i välfärds avsnittet:

  "Välfärden skall omfatta alla. Segregationen har ökat de senaste åren. Det finns områden där välfärden är otillräcklig, både i fråga om resurser och i hur dessa används. För att skapa jämlikhet i skola, vård och omsorg krävs särskilda insatser och lösningar."

  Vi fick också in starkare skrivningar om tandvården, tack Anna Skarsjö för ett starkt arbete i denna fråga.

  Även om inte våra formuleringar kom med ordagrant, så är det en betydligt starkare skrivning nu än det förslag som kom från början. Tillsammans har vi gjort vår politiska riktning tydligare!  Läs gärna mina tidigare inlägg:
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  Följ kongressen direkt på DN
  Aftonbladet1, Aftonbladet2,

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3, AB3  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  Infrastruktur efter behov - inte kommuners plånbok

  Nödvändiga och viktiga investeringar har under den borgerliga regeringen kommit att bli av beroende på om kommuner haft möjlighet att betala för sig. Det är fullständigt orimligt att svensk konkurenskraft skall bli avhängigt om Anders Borg lyckas pressa ur hårt trängda lokalpolitiker några miljoner extra. Så är det idag.

  Den kommun som är beredd att betala för investeringar - köper sig före i den statliga investeringskassan. Det borde vara behovet, samhällsnyttan som skall avgöra, inte betalningsförmågan. Vi socialdemokrater tar tydlig ställning för ett nationellt ansvar för investeringar! För jobbens skull!

  Vi tar också tydlig ställning för att när det gäller strategiska investeringar skall gå att använda lånefinansiering, att låna till konsumtion är oansvarigt, att låna till strategiska investeringar är klokt. En järnväg som skall användas under hundra år, är orimligt att den skall betalas i förskott!

  I vårt framtidskontrakt föreslår man följande:

  För att få till stånd fler infrastrukturinvesteringar under kommande år vill vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska infrastrukturprojekt och öka inslagen av trängselavgifter och/eller andra brukaravgifter. Det förutsätter samförstånd mellan staten och berörda kommuner och regioner. Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för infrastrukturen. Statliga infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella behov, inte av enskilda kommuners eller 25 regioners ekonomi. Möjligheterna till EU-finansiering ska utnyttjas. 

  Detta är ett viktigt beslut för att öka sveriges konkurrenskraft, det är en tydlig inriktning där vi tar ansvar! Ansvar för jobben, ansvar för tillväxten, ansvar för hela landet!


  Läs gärna mina tidigaare inlägg:
  vinster i välfärden
  Lobbyister eller eget tänkande
  Jobb viktigast
  Frukost och jobben


  Följ kongressen direkt på DN
  Aftonbladet1, Aftonbladet2,

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2, GP, GP2, GP3  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  En annan typ av hotellfrukost

  Dag2 på kongressen inleder vi med hotellfrukost, men ganska ovanlig sådan. Med sömndruckna ögon kastar vi i oss in i diskussioner, hur gick gårdagen? Vart barkar besluten?

  Jobben först
  Gårdagen innehöll organisationsfrågor och temagrupper. Men framförallt satte Stefan Löfven tydligt ner foten: socialdemokraterna sätter jobben först!

  (S) lovar att vi skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Idag är 427000 arbetslösa i Sverige. Det är 11 länder i EU som har lägre arbetslöshet än Sverige. Lyssnar man på Reinfeldt så antingen beror arbetslösheten på lågkonjunkturen (den var väl i HELA Europa?) eller så beror den på sossarna. (Reinfeldt har styrt i sex år)

  Saknar förslag
  Dagens regering har så få förslag vad gäller arbetslösheten att riksdagens arbetsmarknadsutskott ställt in tre möten på rad. Motivet: regeringen har inga förslag!

  Det är dags att byta regering!

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2


  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se


  onsdag 3 april 2013

  Nu kör vi för fullt... eller helt vanligt kongress arbete


  Göteborgsombuden tar plats på scenen!
  Nu kör vi kongressarbete för fullt. Just avslutade temagrupper där Anna Skarsjö och jag deltog från Göteborgs delegationen i tema gruppen om Välfärd - inriktning hälsa.

  Många diskussioner blev det, många olika tankar kom fram. Roligt att se hur klokt man tänker runt om i landet. Efter att nu ha känt av stämningar känner jag ett stöd för att skärpa skrivningar om tandvård och om segregation - eller snarare arbetet mot segregationen.

  Nu är ju inget klart för det, nu tar partistyrelsen en stund av fundering - kanske kom det fram något som man vill jämka sig med. Under tiden får vi ombud söka stöd av varandra för att kanske vinna en eventuell omröstning. Så nu är det mycket kontaktsökande, letande efter allierade, identifiera framkomliga vägar.

  Så nu kör vi!  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2


  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se


  Snart inleds s-kongressen

  Nu är det bara några få timmar till min första s-kongress som ombud. Trots att min första s-kongress var just 1993 års kongress i Göteborg. Men då som besökare, sedan har det blivit en rad kongresser som ombudsman.

  Trots att jag varit på många, så blir jag ändå lite nervös och lite spänd men mest förväntansfull.

  Många spännande diskussioner väntar, många viktiga beslut blir det. Denna kongress kommer förhoppningsvis påverka dig i din vardag, för det är kongressensbeslut som ligger till grund för en kommande s-regerings politik.

  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt, AB2


  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  tisdag 2 april 2013

  Att byta eller inte byta?

  I dagens GP skriver de fyra borgerliga gruppledarna om en mängd saker de ser som problem i Göteborg. Många saker är de kritiska mot - men inte ett enda eget förslag presenterar de.

  Ta bostadsbristen som ett exempel. Det är sant att vi har bostadsbrist i Göteborg. Huvudorsaken till detta är ju i grunden att människor VILL bo här. När man läser debattartikeln låter det nästa så miserabelt i Göteborg att människor nog flyr staden vid första chans. Att det sedan tar längre tid att få till byggen än vad vi skulle vilja beror på flera saker:
  • Dels överklagas plan efter plan (de flesta minns väl Friggagatan).
  • Dels finns det idag inte längre någon nationell bostadspolitik - den har regeringen avskaffat.
  Vi kan göra mer, men trots dessa motstånd byggs enligt debattörerna själva på tre år mer än 6000 bostäder. Det är politisk vilja!
   
  Det mest vågade draget i artikeln är nog att kritisera Kia Andreasson (mp) för ett uttalande att det är fel att kalla Göteborg en industristad. Missade ni Fredrik Reinfeldt som konstaterar att industrin i Sverige är "basically gone" missade ni det kan ni se det nedan! Snacka om klavertramp!

  Så nu går vi Socialdemokrater till kongress för att forma framtidens politik, diskutera lösningar på viktiga samhällsproblem! Att bara peka fel som Jonas Ransgård och borgerliga kamrater gör i dagens GP imponerar inte!  DN, DN2DN3, SvD, Ab1, svt,


  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  Det våras - och det är inget aprilskämt.

  Solen skiner.
  Det har den gjort några dagar nu.

  Oppositionen leder i opinionen.
  Det har vi gjort ett tag nu.

  Men trots sol - varnar man för mer snö.

  Trots ledning i opinionen - måste man komma ihåg att det kan svänga fort.

  Men nu får dystergöken fly sin kos. Känslan av att snart vara med på, vara en del av, socialdemokraternas kongress med medvind i opinion, viktiga samhällsfrågor att diskutera, vänner att möta, är fantastisk.

  Mina förhoppningar på denna kongress är höga, när vi åker hem kommer vi att:

  • Lagt en tydlig grund för den politik socialdemokraterna går till val på.
  • Visat att det är (s) som har bästa politiken för att pressa tillbaka arbetslösheten.
  • Tagit tydlig ställning för en stark gemensam välfärd, där vinstintressen pressats tillbaka - utan tokförbud.
  • Visat på en ny riktning för Sverige där människor kan känna tillit att samhället, vi tillsammans, finns där om man blir sjuk eller arbetslös. Så att man snabbt får chansen att komma tillbaka.
  • Satt investering i människor i fokus genom en tydlig satsning på utbildning och bildning - hela kedjan genom förskola, skola, gymnasium, högskola och vuxenutbildning.


  DN, DN2, SvD, Ab1, svt,


  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  söndag 31 mars 2013

  Jobb viktigast för att bryta segregationen

  För de flesta av oss är frågan om att ha ett jobb den viktigaste delen för att kunna skapa oss ett liv vi trivs med.

  För flera hundratusen människor i Sverige är möjligheten till jobb oerhört avlägsen. Det kan bero på massor av olika saker; bristfällig eller ingen utbildning, annan etnisk härkomst, "missmatch" ditt yrke efterfrågad inte, "fel" bostadsort. Listan kan göras lång. Idagens GP finns ett långt reportage som visar klyftorna i Göteborg bara ökat de senaste 10 åren. Nittiotalskrisen har satt djupa spår, vi har inte lyckats lösa detta. Den borgerliga politiken med straffskatt på sjuka och arbetslösa, minskade resurser till vuxenutbildning, sämre sjukkassa - hjälper ju inte till. Utvecklingen just nu är att gränsen mellan den som har jobb och den som inte har blivit knivskarp.

  Det går att göra annorlunda
  Arbetslösheten drabbar inte bara individen, utan hela familjen och samhället i stort. Arbetslöshet riskera också leda till ohälsa och sjukdom, och sjukdom leder ibland till arbetslöshet. Mot ohälsan tar vi redan krafttag i Göteborg, vill du veta hur se gärna denna film. Vi socialdemokrater måste nu ta krafttag för att pressa tillbaka arbetslösheten. Vi har flera förslag på hur inför den kommande kongressen.
  • Satsning på utbildning.
  • Innovationsråd.
  • Infrastruktur investeringar.
  • Schyssta villkor på arbetsmarknaden.
  • Ungdomsgaranti.
  Se segregationen, låt det märkas i politiken.
  Vad som fattas i framtidskontraktet, tycker jag, är en tydlig inriktning att bryta segregationen. Lägg till ett stycke som erkänner att segregationen finns - att den kräver såväl riktade resurser som nya arbetssätt. Jag är övertygad om att arbete är det i särklass viktigaste verktyget för att bryta segregation, min poäng är att sättet som vi gör det på kan skilja sig åt.Detta är ett förslag jag hoppas att kongressen stödjer.

  Att bryta arbetslösheten är det viktigaste verktyget för ett jämlikare samhälle!


  Andra lästips:

  Martin Moberg betraktar. SvD, Teresa Carvahlo, . Kristian Krassman , svt , GP, DN. AB1, AB2, DN1, DN2, Expressen om delad stad, GP2,

  Vill du veta vad jag tycker om välfärdsvinster, eller hur jag kom fram till den uppfattningen?
  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se  lördag 30 mars 2013

  Lena Malm pekar på viktigaste kongressfrågan

  Lena Malm (s), ombud till kongressen och
  ordförande i kommunfullmäktige i Göteborg
  I dagens GP är det en stor intervju med Lena Malm (s). Ett av Göteborgs 13 ombud till S-Kongressen.
  Lena konstaterar snabbt att jobben är den viktigaste frågan på kongressen.

  - om man inte kan försörja sig får man ingen frihet i livet och man kan inte välja bostad. Säger Lena.

  Jobben är den viktigaste frågan för socialdemokraterna av flera skäl:
  • Med egen försörjning ökar människors frihet.

  • Arbete skapar gemenskap och sammanhang, bryter segregation.

  • Det är genom allas arbete som ett land kan investera i välfärd och trygghet.
  Från Göteborgs socialdemokrater är vi överens om att driva flera frågor som just handlar om detta:
  investeringar i järnväg och kommunikationer, investeringar i utbildning, tidiga insatser för arbetslösa unga, särskilda satsningar i områden med stor segregation.

  Det är om detta vi bör berätta, detta bör ställas mot den moderatledda regeringens passivitet och idéfattigdom - deras lösning verkar ständigt vara minska skatteintäkterna, då får vi mindre pengar till utbildning och välfärd, men kanske kan det bli något nytt jobb. Fan trot!

  Andra lästips:

  Martin Moberg betraktar. SvD, Teresa Carvahlo, . Kristian Krassman , svt , GP, DN. AB1,

  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

   

  onsdag 27 mars 2013

  Nu närmar sig kongressen - delegationen besökte svenska mässan

  Då är det precis en vecka kvar. Göteborgsdelegation har just gått runt i svenska mässan. Spännande. Om en vecka kommer lokalerna sjuda av liv. Diskussioner bölja. Beslut fattas!

  Än så länge är fokus i debatten på välfärden - eller snarare om förbud mot vinster eller begränsning av vinstintressen.

  Jag tycker frågan är viktig, men, inte den viktigaste. Socialdemokraterna är tydliga oavsett vilket beslut vi än tar:

  Skattemedel skall gå till välfärdens verksamheter, inte vinster! Det är val av väg dit vi skiljer oss åt.

  Väldigt lite uppmärksamhet har hamnat på viktiga framtidsfrågor som utbildning, arbete åt alla, trygga villkor vid sjukdom eller arbetslöshet.

  Vår kongress lägger grunden för vår politik de kommande fyra åren. Jag är hedrad av att vara en av tretton göteborgare som får vara med och forma denna politik.  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

  tisdag 26 mars 2013

  Lobbyisternas lydige lakej - eller kanske tänker jag själv?

  I media den senaste tiden, bl.a. i inlägg från Daniel Suhonen, utmålas en bild av att kapitalstarka intressen och lobbyister jagar oss ombud för att påverka oss till att tillåta vinster i välfärden.

  Det kan säkert finnas de som fått höra av sådana, det vet jag inte. Men jag har inte pratat med en enda. Ingen har varken tidigare eller nu försökt påverka mig. Mitt ställningstagande, som jag redovisade här, har jag kommit fram till själv.

  På vad grundar jag då mitt ställningstagande?
  • Snart 20 års erfarenhet av att ha politiska uppdrag för socialdemokraterna på kommunal och regional nivå.
  • Diskussioner i många olika forum som s-föreningar och på gator och torg.
  • Läst debattartiklar och forskningsrön från olika håll.
  • Lyssnat på debattörer som Suhonen mfl.
  • Värderat dessa erfarenheter mot min ideologiska kompass, och sedan vägt samman detta med vad jag tror är det som kan fungera - min pragmatiska grundinställning.

  Måhända kommer jag till samma slutsats som vissa och en annan slutsats än andra, men min fundering är om man vill få mig att ändra uppfattning, få mig att lyssna mer till andra argument, varför då så många som förminskar den grund jag har för min uppfattning?

  Min syn på den uppfattning som en del har att förbjuda vinster i välfärden är att jag delar grundsynen :
  Våra gemensamma resurser skall gå till våra gemensamma behov.
  Jag vill inte se en enda skattekrona på bankkonton i skatteparadis!

  Detta är för övrigt också, som jag tolkar det, partiledningens linje.

  Men vilken är vägen dit? Här skiljer sig åsikterna åt, jag tror inte förbudets väg är den rätta. Om vi inte skall hindra alla andra utförare än offentliga så är förbudet svårt för att inte säga omöjligt att följa upp.

  Låt mig ge ett enkelt exempel.
  Om någon startar ett bolag med non-profit i bolagsordningen (bolagets stadgar) då är vi väl trygga att pengarna stannar i välfärden? Nej, om jag vill kringgå detta kan jag hitta massor av olika sätt att komma förbi detta. Jag kan starta ett städbolag, som städar till en väldigt högkostnad åt mitt första bolag, simsalabim ingen vinst i bolag 1 men städbolaget går VÄLDIGT bra.

  Sedan har vi hela diskussionen om vad av allt som finansieras av skattemedel det är ok att tjäna pengar på, ett exempel på det belyser jag här.

  Eftersom jag inte tror att det vore önskvärt att fatta ett beslut som innebär att en god välfärd bara kan levereras / utföras av offentligt anställda. Utan att det ibland faktiskt kan innebära ett mervärde att få olika alternativ.

  Jag hoppas att kongressen, socialdemokraternas högsta beslutande organ, kommer till slutsatsen att vi skall göra allt vi kan för att skattepengar används på bästa sätt för det gemensammas bästa. Men att inte fatta ett beslut som innebär att vi på förhand tar bort möjligheten att pröva vissa sätt att driva verksamheten.

  Jag tror att förbud är fel väg att gå. Framförallt är det MIN uppfattning, inte köpt, pressad eller inställsam mot kapital. Utan min uppfattning. Jag tillhör inte, som Suhonen på Aftonbladet debatt beskriver det "ett koppel välbetalda välfärdslobbyister"

  Ab1,Ab2,Ab3,DN,  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se  måndag 25 mars 2013

  Förbjuda vinster i välfärden - eller reglera bort möjligheten ?

  Denna fråga är den som rör upp mest känslor inför den stundande kongressen för socialdemokraterna. Egentligen är det kanske frågan om hur vi skapar förutsättningar för jobb och utbildning till alla som är viktigast, men det är nog kring vinst frågan diskussionerna kommer att gå hetast till.

  Egentligen är en absolut majoritet av svenskaran och framförallt socialdemokraterna överens om grund frågan: skall skattemedel gå till välfärdsverksamheter och inte ner i kapitalägarnas fickor? självklart skall vi använda pengarna som vi alla lägger genom skatt till välfärden - utbildning, omsorg, vård och infrastruktur! Det är metoden som vi just nu diskuterar intensivt.

  Men jag kan inte låta bli att kommentera tonläget i diskussionen. Att det idag finna partivänner som med kraft argumenterar för att man bara kan komma till den ena eller andra slutsatsen, annars är man ingen riktig socialdemokrat. Jag hoppas att alla som deltar i diskussionen verkligen anstränger sig för att visa respekt för den andra sidan och att lyssna och avstå från att demonisera den andra sidan!

  Denna fråga går till, som jag ser det två riktiga grundfundament i socialdemokratin, å ena sidan kan man luta sig mot fundamentet "varje skatter krona skall gå till sitt ändamål" eller å andra sidan "pragmatismen - det viktigaste är att vi uppnår önskat resultat, inte hur vi når dit".

  Båda dessa fundament är väldigt viktiga delar av vad som format socialdemokratin idag och historiskt.

  Båda fundamenten är viktiga, skiljelinjen tror jag inte går i frågan om det första - alla socialdemokrater jag känner skulle skriva under på att skattemedel skall gå till sitt ändamål inget annat. "En dåligt använd skattekrona är stöld från folket"

  Men:

  Frågan är hur det förhåller sig med fundament två, vad fungerar? Hur når vi dit? Det finns samhällsforskning som stödjer den linje som föreslås nedan. Ibland är det faktiskt möjligt att en annan utförare (med starka restriktioner, kontroller och krav) än det offentliga, kan leverera högre kvalitet till lägre kostnad, läs gärna Bo Rothsteins artikel här.

  Jag tillhör dem som inte tror vi kan vrida klockan tillbaka, förstatliga, kommunalisera bort alla som utför välfärdsverksamhet - förbud är inte i min mening en framkomlig väg. Men den ohämmade avreglering, utförsäljning, "konkurrensutsättning" som pågått är lika fel det.

  Skall människor vilja betala rejält med skatt så är det ohållbart att våra skattemedel flyr landet, istället skall pengarna gå till det de är avsedda. Vi behöver skärpa upp oss rejält:


  • Tydliga krav på innehåll och kvalitet

  • Tydliga kontroller och sanktioner - sköter man sig inte skall man bort!

  • offentligt finansierad verksamhet skall ha full offentlig insyn, meddelarskydd mm

  • Det offentliga skall avgöra vem/vilka/var etablering får ske, vi har det yttersta ansvaret.

  Ab1,Ab2,Ab3,DN,  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  söndag 24 mars 2013

  Förslagen inskickade...

  Inför kongressens temagrupper sitter nu många ombud runt om i landet, så också jag, och filar på det sista inför att morgondagens första deadline går i morgonbitti kl 0900. Då skall förslag till temagrupperna vara inskickade så att arbetet kan komma igång på allvar.

  För egen del är jag väldigt taggad efter en helg med massor av kloka, engagerade socialdemokrater på Viskadalens folkhögskola. Bra diskussioner, kloka tankar, vilda idéer. En superhelg där man verkligen fått känna vilken kraft det finns i rörelsen.

  Det finns hopp!!  Läs mer om kongressen här

  Eller dagens Aftonbladet


  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se

  fredag 22 mars 2013

  Välfärdsverksamheter - vad är det? En fråga på kongressen?

  I diskussionen om vinster eller inte välfärden gör vi det ibland lite lätt för oss. Förbjud vinster i verksamheten, om de inte återinvesteras. Tillåt bara sk non-profit företag. Men en fråga som jag ställer mig själv är:

  - vart går gränsen mellan sådan verksamhet/tjänst där man kan få tjäna pengar på offentliga verksamheter och när det inte är ok?

  Att driva ett äldreboende är ju ganska uppenbart en välfärdsverksamhet. Men huset det ligger i? vem äger det? får man tjäna pengar på det?

  Detta bekymmer togs upp i senaste numret av Dagens samhälle, fyra av tio KS ordföranden kan tänka sig att sälja kommunala fastigheter. Många kommuner jobbar idag med att låta byggbolag finansiera och sedan hyra ut lokaler till kommunen.

  Jag har jobbat en del med fastigheter och blir därför lite häpen över hur man ibland hanterar detta, låt mig ge en fiktiv beskrivning:

  Kommun A behöver ny skola. Skolbyggnaden beräknas kosta 100 mkr att bygga. För att bygga skolan och äga den själv behöver kommunen betala 100 mkr - kanske genom att låna eller så kan man be någon annan bygga och hyra den.

  Alternativ: låna och bygga själv.

  Lån 100mkr årlig ränta ca 4% dvs 4 miljoner. Till detta kommer en driftkostnad på ex 3 miljoner. total kostnad per år ca 7 miljoner.

  Alternativ: hyra

  Den som bygger räknar ungefär så här: Avkastning på insatt kapital räknas på hyresintäkt efter driftkostnad, dvs driftnetto.

  hyra X kr
  - Driftkostnad Y kr
  = driftsnetto Z kr
   
   
  Avkastning beräknas ungefär så här:
   
  driftsnetto/investering=avkastning
   
  ex: hyran 9 mkr - drift 3 mkr = driftnetto 6 mkr
  6 mkr / 100 mkr = 0,06 dvs avkastning ca 6% på kapital
   
  Det är inte alltid lätt eller önskvärt att binda upp en kommun över lång tid med stora lån i fastigheter som man behöver en viss tid, där behovet kan komma att skifta. Dessutom finns det bolag som är specialister på fastighetsförvaltning och ibland kan sköta en fastighet effektivare med skalfördelar än en kommun vars huvuduppgift är något annat.
   
  Nu till problemet med vinst. Idag är det inte ovanligt att man låter ett byggbolag bygga en fastighet, där byggaren står för investeringen. Kommunen hyr sedan fastigheten, med ett långt kontrakt som grund. Till synes har byggaren gjort kommunen en tjänst som finansierar bygget som sedan betalas genom hyra. Men när bygget väl är på plats så kan fastighetsägaren sälja huset till någon annan, exempelvis AP fonder som letar säker avkastning och därför nöjer sig med ex 4% avkastning per år.
   
  Då blir ekvationen ungefär så här:
  (driftsnetto/förväntad avkastning) * 100 = fastighetsvärde
   
  I detta fall:
  (6 mkr/4 ) 1,5 * 100 = 150 mkr
   
  Byggaren kan alltså tjäna, göra vinst på 50 miljoner kronor genom att ta en köpare som accepterar lägre avkastning.
   
  Hade i stället kommunen fått ex AP fonden från början hade hyran blivit ca 7 miljoner - så varje år kommer en kommun att ha ca 2 miljoner mindre till skolans verksamhet för att byggaren skulle kunna kamma hem vinsten på välfärden.
   
  Om du som läst detta orkat ända hit, så är min poäng egentligen att vinster i välfärden eller ej är ingen enkel fråga. Oavsett vart i de offentliga utgifterna som vi förlorar en krona så är den ändå förlorad för skattekollektivet.
   
  En artikel i GP från 2012 av Bo Rothstien, professor i statsvetenskap, beskrivs frågan om vinster i vården på ett förtjänstfullt sätt.
   
   
  
  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  torsdag 21 mars 2013

  Kongress nerver börjar komma

  Nu sjunker det in på riktigt. Jag skall på socialdemokraternas kongress. Som ombud! Efter att för några månader sedan fått medlemmarnas förtroende, att som en av 13 från Göteborg, representera Göteborgs socialdemokrater på årets kongress.

  Vi har suttit enskilt, och i grupp. Diskuterat, stött och blött. Många frågor skall hanteras under några få dagar i Göteborg. Vi har kort om tid, många olika förslag -fler än 1900 motioner. Ryktet om folkrörelsens död - ter sig i ljuset av detta vara vida överdrivet.

  Många spännande diskussioner väntar, den mest omskrivna är ju den om hur vi skall hindra att skattemedel som är till för välfärden tas ut som vinster för kapitalägare. Förbud eller tydligare krav på kvalitet och innehåll med effektiva kontroller.

  Många funderingar har jag, vad kan jag göra på kongressen - vilken roll får man som enskilt ombud? Hur lyckas vi tillsammans forma politiken för framtiden? Hur får vi människor att känna att socialdemokratin har svaret på framtidens utmaningar?

  Jag börjar känna nervositeten, ansvaret - min ambition är att på blogg och Twitter göra det möjligt för dig som vill att följa mig fram till och under kongressen.  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se

  söndag 13 januari 2013

  Första spadtag för Angereds Närsjukhus närmar sig

  Nu närmar sig äntligen första spadtaget för Angereds Närjukhus. Äntligen! Spadtaget tas i slutet av januari.

  Varför satsar vgregion och vi socialdemokrater på detta sjukhus? Förklaringen kan du få i en 16 minuters film om Angered, jämlik o ojämlik hälsa. Se filmen här
  fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se
  Fler bloggar om: Politik, Intressant,
  bloggarompolitik.se