torsdag 17 oktober 2013

Bättre äldreomsorg JA tack, marknadslösningar NEJ tack

Så samlas moderaterna till stämma. En stämma som bl.a. kommer diskutera om LOV (lagen om valfrihet) skall bli obligatorisk. Vet du inte vad LOV egentligen är kan du läsa mina tidigare inlägg här.

Argumenten från flera moderater att tvinga kommuner att införa LOV, en lag som innebär att privata vårdgivare ges rätten att etablera sig vart DE vill och utföra kommunala tjänster, är att dålig kvalitet försvinner eftersom brukarna röstar med fötterna. Dåliga leverantörer får helt enkelt inga kunder.

Nu har då forskning konstaterat att så inte är fallet, man konstaterar bl.a.

- Vi har inte hittat någonting som visar på att den skulle var bättre i Sverige och Finland, där man har mycket mer privat äldreomsorg, än i Danmark och Norge där en mindre del av äldreomsorgen sköts i privat regi, säger Marta Szebehely. Det är framför allt Norge som valt en annan väg.

Det man däremot konstaterar är att valfrihet vad gäller VEM, vilket bolag som utför istället ökar risken för ojämlikhet;

Valfriheten innebär också en risk för ojämlikhet visar brittisk forskning. Den som är stark, välutbildad och har har råd eller har driftiga anhöriga, kan leta upp ett bra privat alternativ, där man också via RUT kan köpa tilläggstjänster som extra städning och på så vis för en riktigt bra omsorg.

För mig är det uppenbart att det viktigaste i fråga om äldreomsorgen inte är vem eller vilket bolag som utför den, utan VAD som görs med vilken kvalitet och att den enskilde kan styra innehållet. Som vi gör i Göteborgsmodellen.

Läs mer om detta på SVT.

Här är några exempel på hur man driver på för fler marknadslösningar...
Norrbotten, Göteborg,


SvD, Expressen,fler blogginlägg på Netroots, Politometern, Bloggar.se